A b e l a n d
Gazdovská dedinka
Lozorno
Otvorené len v soboty
od 10 do 18 hodiny