Naša nová kniha

od autorky Andrei Abelovej s názvom


Tajomstvo Božieho kráľovstva

Kniha popisuje duchovnú cestu človeka
v čase krízy a ponúka návod na jej riešenie.

Viac sa dozviete TU