Starý web Náš starý maľovaný web s domčekami na kopčeku sme nahradili novým webom, ktorý sa lepšie číta na mobiloch a tabletoch. Nový ešte nie je hotový - budeme ho dolaďovať.