Parkovanie

Prosíme sobotných návštevníkov o parkovanie pred zákazom vjazdu za priehradou
so 4 minútovou prechádzkou na Abeland.Ďakujeme

rodina Abelových