Program v Abelande


Cestu ku chlebu v našej Gazdovskej dedinke, mlyn a pekáreň, sponzoroval Bratislavský samosprávny kraj

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
15. 6. - Kováčstvo v Abelande
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Minulé akcie:
8.6. - Deň umelcov v Abelande
1. 6. - Hudba a spev pre deti v Abelande
25. 5. - Zvieratká v Abelande
18. 5 - Záhrady v Abelande