<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Abeland - Gazdovsk dedinka</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> <meta name="author" content="AP soft s.r.o. Slovakia, slu~ba Weblux: tvorba web strnok - http://www.weblux.sk/" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_detail.css" /> <style type="text/css"> <!-- .objekt{ position:relative; width: 555px; left:200px; margin:0 auto; text-align:center; } .objekt1{ position:absolute; font-size:13px; font-weight: bold; line-height: 20px; border:0px solid red; top: -650px; /* +=hore -=dole */ /* margin:0px 250px 0 -150px; font-size: 18px; */ margin:10px 250px 0 -150px; } .objekt1 h3{ margin:0 0 6px 0; } --> </style> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-55974790-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </head> <body background="_background.jpg"> <div align="center"> <img src="detail_spat_dalej.jpg" alt="" name="index" width="756" border="0" usemap="#m_index" id="index" /> <div class="objekt"> <div class="objekt1"> <h3>Svadby</h3> <br> Ak ste sa rozhodli spe atie svoj ~ivot so svojim milovanm, budcim man~elom alebo man~elkou a mte romantick duau, ktor t~i po svadbe v krsnom prrodnom prostred, sta  presved ie zvyaok rodiny a pre~it tto slvnose v naaej Dedinke Abeland. Hostinu zabezpe me my alebo Vy cateringovm spsobom pod>a dohody. Ak ste eate dobrodru~nejaia povaha, m~eme Vm uniese nevestu (prpadne aj svokru) naaimi rytiermi zo Skupiny historickho aermu sv.Galahda. K fotografovi tie~ nemuste utekae do ateliru, preto~e v parku njdete dose ndhernej zelene, prpadne sa m~ete fotie pri alebo na naaich koHoch. A ak by ste toto cel mohli absolvovae v historickch kostmoch, bola by to ozaj ndhern svadba v prrode...<br><br> <a href="galerie/2018-svadobne-foto-v-krojoch/yoxview.html" alt="" title="Svadobn foto v krojoch (2018)" />&#9829; Svadobn foto v krojoch (2018)</a><br> <a href="galerie/2018-svadobne-foto-v-snehu/yoxview.html" alt="" title="Svadobn foto v snehu (2018)" />&#9829; Svadobn foto v snehu (2018)</a><br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5AzGQOSowsY" alt="" title="Svadba Danka a Mrio (2017)" target="_blank">&#9829; Svadba Danka a Mrio - video (2017)</a><br> <a href="galerie/2017-svadba-danka-a-mario/yoxview.html" alt="" title="Svadba Danka a Mrio (2017)" />&#9829; Svadba Danka a Mrio (2017)</a><br /> <a href="galerie/2017-svadba-kroje-fotenie/yoxview.html" alt="" title="Svadba kroje fotenie (2017)" />&#9829; Svadba kroje fotenie (2017)</a><br /> <a href="galerie/2017-svatba-betky-a-daniela/yoxview.html" alt="" title="Svadba Betky a Daniela (2017)" />&#9829; Svadba Betky a Daniela (2017)</a><br> <a href="galerie/2016-svadba-rado-lea/yoxview.html" alt="" title="Vegnska svadba Rado a Lea (2016)" />&#9829; Vegnska svadba Rado a Lea (2016)</a><br> <!-- In podujatia:<br> <a href="vylety_pre_deti.html" alt="" />&#9829; `kolsk vlety do dedinky Abeland pre najmenach</a><br /> <a href="rodinne_oslavy.html" alt="" />&#9829; Rodinn oslavy</a><br /> <a href="firemne_posedenia.html" alt="" />&#9829; Firemn posedenia v prrode</a><br /> <a href="rodinne_dobrodruzstva/rodinne_dobrodruzstva.html" alt="" />&#9829; Rodinn dobrodru~stv</a><br /> --> </div> </div> <map name="m_index" id="m_index"> <area shape="rect" coords="154,606,250,648" href="index.html" alt="" title="Spt na hlavn strnku" /> <area shape="rect" coords="502,604,604,649" href="svadby_1.html" alt="" title="Dalej" /> </map> </div> </body> </html>