Vďaka priateľom a podporovateľom sme veľkú časť financií získali, čo nám umožnilo rozbehnúť záchranné práce. Veľa práce sme na rekonštrukcii kaplnky vykonali svojpomocne. Zbierka, ktorú sme spustili, doposiaľ priniesla financie vo výške viac ako 9 tisíc EUR, za čo zo srdca ďakujeme. Je potrebné získať ešte necelých 4 tisíc EUR. Kto môžete, pomôžte - priestor má slúžiť verejnosti, návštevníkom.

Účet - IBAN:
SK88 7500 3000 0300 0492 3064
a do poznámky uviesť: Dar kaplnka

Na fotografiách je kaplnka v schátralom stave a teraz, po čiastočnej rekonštrukcii.